Grupputveckling

Grupputveckling – mot högpresterande team

Hur kan vi tillsammans i grupp och team prestera och leverera bättre? Hur skapas en miljö som främjar prestation och där medarbetarna fortsatt mår bra. Vad är det som motiverar människor att prestera var för sig och tillsammans? Hur kombinerar vi prestation på hög nivå med ett välbefinnande och balans i livet? Det handlar ofta om gruppens och individens mandat och befogenhet kopplat till det ansvar som respektive individ måste ta. När en grupp vet vad man ska uppnå och tar ansvaret för att göra det då händer det saker. Att arbeta för att nå mer långsiktiga mål nedbrutet i korta och tydliga målbilder ger resultat.

Det handlar också om att gruppens medlemmar lär sig att ha en professionell relation mellan varandra, där det finns en respekt för var och en och varje individs kompetens. I effektiva grupper fungerar kommunikationen, förståelsen för varandra är stor och inte minst så finns det en gemensam vilja att prestera.

Jag hjälper gärna till med utbildning och process mot ett ännu effektivare och mer högpresterande team.