Tommy Nordmark

Det roligaste som finns är att arbeta med människor som vill framåt, att tillsammans med individer eller grupper göra en resa som utvecklar och där var och en tar ytterligare ett steg i karriären.

Jag är utbildad beteendevetare med en magisterexamen i psykologi med inriktning på arbetslivet. Jag har egen arbetslivserfarenhet både som konsult och som chef/ledare i både stora och små organisationer. I hela mitt liv har jag också varit aktiv inom idrottsrörelsen. Jag har tränat lag från sju år upp till seniornivå och arbetat ideellt i styrelser och kommittéer. Jag arbetar också med mental rådgivning kopplat till elitidrott.

Mitt arbetssätt bygger på vetenskaplig grund och beprövade fakta tillsammans med mina egna erfarenheter.