Organisationsutveckling

Organisationsutveckling – mot målet med delaktighet, fokus och energi

Behöver organsiationen ses över så behöver det ske med delaktighet. En process som involverar så många som möjligt så tidigt som möjligt brukar ge bästa resultat. Och även om det tar tid så innebär det oftast att implementeringen av förändringarna går betydligt snabbare än vid snabba besutsprocesser och få involverade.

Vilka är era mål och vad är det som ger er riktning i vardagen? Vad styr och hur agerar ni för att utvecklas och styra mot målen? En tydlig, motiverande och gemensam målbild påverkar i allra högsta grad prestationen. Under förutsättning att målet är väl förankrat och att alla som ska jobba för att uppnå målet har varit delaktiga i processen och därmed förstått meningen med målet kommer det att ske utveckling. När ni sedan tillsammans kommit överens om vilka steg som måste tas för att uppnå målet då händer det saker.

Tyvärr är de inte alltför sällan som situationen är att en målsättning ”bara trillar ner” från ledningen och att man sedan informerar organisationen om målet och tar för givet att ”nu börjar vi alla dra åt samma håll”. Riktigt så enkelt är det inte, men med en bra delaktighetsprocess, ett förankrande av målbilden och med ett arbete där alla blir varse om sitt ansvar och sitt bidrag till måluppfyllelsen ökar chanserna till en bra prestation.