Motivation och prestation

Motivation och prestation – vad driver människor

Prestationspsykologi är intressant för alla människor vare sig det gäller arbete, fritid eller elitidrott på högsta nivå.  Motivation är den drivkraft som får en individ eller en grupp att prestera. Det är både intressant och viktigt att förstå vad som motiverar människor generellt och vad vi kan och måste individanpassa? Varje medarbetare är en unik individ och det finns ingen universell sanning på vad som motiverar. Men med en utvecklad förmåga att coacha tar du reda på behoven hos varje individ och kan anpassa verkligheten för att stimulera till högsta möjliga drivkraft.

Hur får ni igång arbetslaget eller hur får vi bättre drag i ledningsgruppen? Behöver ni som grupp, du som chef, ledare, medarbetare eller kanske tränare fylla på kunskapen inom detta område så står jag gärna till tjänst.

Funderar du över detta och vill lära mer och arbeta mer systematiskt med de psykologiska aspekterna, hör av dig.