Konflikthantering

Meningsskiljaktigheter och konflikter är en del av vår vardag. Det är inte speciellt troligt eller ens önskvärt att lyckas skapa konfliktfria miljöer där allt bygger på konsensus. Då kommer förmodligen spänsten i organisationen att minska drastiskt. Däremot skapar djupa, dåligt hanterade konflikter både ineffektivitet och en skadlig arbetsmiljö.

Det är därför viktigt att lära sig att hantera de situationer som uppstår inte minst genom att utveckla förmågan att kommunicera och bemöta varandra med respekt. Det handlar om att inte skapa konflikter i onödan, om att klara av att hantera de meningsskiljaktigheter som de facto uppstår och om att när vi verkligen fastnat i en riktig konflikt ha förmåga att lösa den.